Харесайте ни:

Инвестиционен калкулатор - сложна лихва

Това е един много удобен, функционален и полезен калкулатор, с който можете да видите как ще се променя нагледно дадена сума/инвестиция по периоди (години,мес...) за определено време. Изчисленията се показват в много удобна таблица, а в нея са всички подробности за олихвяването на сумата, натрупаната лихва, реализираната доходност и крайната достигната сума. Вижте в долната част на страницата как да използвате инвестиционния калкулатор за сложна лихва, ако изпитвате затруднения.

Инвестиционен калкулатор сложна лихва


Как да използваме инвестиционния калкулатор

В следния пример ще обясня как да използвате калкулаторът за инвестиции и сложна лихва.

Да речем, че разполагате с 1000 лева и имате възможност да ги инвестирате за период от 8 години при лихвен процент от 11.75 %. Към инвестицията си можете да добавяте всяка година по 150 лева и няма да теглите от годишните печалби. Искате да знаете колко пари ще имате след периода на инвестицията. Ето как да сметнете това:

1. В Полето "Начална сума" въведете сумата 1000 с която започвате.
2. В полето "Годишни добавки" въведете сумата 150, която ще добавяте на края на всяка година към инвестицията
3. В полето "Лихвен процент / ROI in %" въведете лихвения процент или 11.75 ( без знака % )
4. За "Брой периоди" изберете 8
5. В "Реинвестирана печалба %" оставете числото 100, което е по подразбиране. Това означава, че няма да теглите от годишните печалби и ще реинвестирате 100% от тях.


Кликнете на бутона "Калкулиране", за да видите крайния резултат от изчисленията на инвестиционния калкулатор в красива таблица.